Samen Veilig Groeien

De Trompetvogel staat in de wijk de Doorslag. In hetzelfde gebouw bevinden zich peuterspeelzaal Blokkendoos en een buurtcentrum. De onderlinge samenwerking met de participanten komt o.a. tot uiting in een overleg, waarbij alle “gebruikers” van het gebouw vertegenwoordigd zijn. 

Op De Trompetvogel staan wij als team met ouders samen voor een klimaat waarin onze leerlingen Samen Veilig kunnen groeien tot aardige, vaardige en betrokken burgers.

Onze leerlingen ontwikkelen zich cognitief  en sociaal emotioneel in een sfeer en omgeving die met hulp van de Christelijke normen en waarden en de uitgangspunten van de Vreedzame School worden vormgegeven.

Leerkrachten en directie zien leerlingen en ouders. Leerlingen leren dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor het Veilige klimaat, het samenwerken en het Groeien. De leerkrachten en directie zijn daarbij helpend, sturend en ondersteunend. Er is een rijk onderwijsaanbod zodat leerlingen op hun eigen ontwikkelniveau aangesproken worden. Wij maken verbinding tussen de verschillende vakken zodat de leerlingen op een betekenisvolle manier kunnen leren, aansluitend bij de maatschappij van nu.

Peuterspeelzaal Blokkendoos
Spaaractie van de Jumbo

Spaaractie van de Jumbo

Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10,­ ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.

Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de kleuteringang staat een box waar u ze in achter kunt laten.

Tot nu toe hebben al heel veel ouders punten ingeleverd. Hier zijn wij ontzettend blij mee! Het puntenaantal staat nu op 1721. De actie loopt nog tot dinsdag 20 november. We hopen voor die tijd nog meer punten binnen te krijgen. 

Kinderboekenruilmarkt

Kinderboekenruilmarkt

Op woensdag 3 oktober hebben wij de Kinderboekenweek geopend door middel van een vriendjesspeurtocht. De kinderen van de bovenbouw werden gekoppeld aan een jonger kind. Samen mochten zij door de gehele school op zoek gaan naar bekende vriendjes. De kinderen waren enthousiast aan het zoeken. Daarnaast hebben de oudere kinderen, de jongere kinderen voorgelezen.
Om 14.00 uur begon de Kinderboekenruilmarkt! De kinderen hebben met een waardebon een nieuw boek kunnen uitzoeken. Er was veel belangstelling.


Bedankt voor alle binnengekomen boeken! Met de opbrengst van 75 euro gaan wij mooie nieuwe boeken voor school kopen.

Bekijk de foto's