Ieder kind een kans!

De Trompetvogel is een protestants christelijke basisschool, gevestigd in de wijk de Doorslag. In hetzelfde gebouw bevinden zich een peuteropvang, een peuterspeelzaal en een buurthuis. De school is in 1995 ontstaan uit een fusie tussen twee scholen.

We hanteren het leerstofjaarklassensysteem met daarin veel aandacht voor het individuele
kind. Wat in het kort hierop neer komt: het grootste deel van de dag zitten de kinderen in een
groep met kinderen van hun eigen leeftijd. Daarnaast vinden we zelfstandig werken, werken met een weektaak en werken in circuit erg belangrijk. Onze slogan is: Ieder kind een kans!

Meer informatie
Bedankt

Bedankt

Vandaag hebben we alle mediatoren en de kinderen van de veiligheidsgroep in het zonnetje gezet.
Het afgelopen schooljaar hebben de mediatoren geholpen bij het oplossen van conflicten. Iedere dag hadden er 2 mediatoren dienst zodat de kinderen van De Trompetvogel altijd bij hen terecht konden.
De kinderen van de veiligheidsgroep hebben gezorgd dat het rondom de school veilig was maar ook bij divers uitstapjes hebben zij geassisteerd zodat alles veilig verliep. 

Heel erg bedankt voor jullie hulp! 

Bekijk de foto's
Sportdag

Sportdag

Wat was de sportdag op 8 juni 2017 een groot succes.
De leerlingen (groep 3 t/m 8) van De Trompetvogel hebben een geweldige, sportieve prestatie geleverd.

We zijn begonnen met een warming-up waarin werd gerend en gesprongen.
Daarna zijn de leerlingen in groepjes aan de slag gegaan met twaalf verschillende sportonderdelen. Deze stonden verspreid over het gehele atletiekveld.

Ter afsluiting hebben de leerlingen van de midden- en bovenbouw onderling een estafettewedstrijd uitgevoerd voor het publiek.

Iedereen kan terugblikken op een mooie sportieve dag!

Bekijk de foto's
Nieuwe schoolgids 2016 - 2017

Nieuwe schoolgids 2016 - 2017

De schoolgids is bestemd voor alle (toekomstige) ouders van leerlingen van onze school.

Bekijk de schoolgids