#nivobox-caption-1#nivobox-caption-2#nivobox-caption-3#nivobox-caption-4

Samen Veilig Groeien

De Trompetvogel is een protestants christelijke vreedzame basisschool, gevestigd in de wijk de Doorslag. Momenteel zitten er 235 leerlingen verdeeld over 10 groepen.

Op De Trompetvogel staan wij als team met ouders samen voor een klimaat waarin onze leerlingen Samen Veilig kunnen groeien tot aardige, vaardige en betrokken burgers.

Onze leerlingen ontwikkelen zich cognitief  en sociaal emotioneel in een sfeer en omgeving die met hulp van de Christelijke normen en waarden en de uitgangspunten van de Vreedzame School worden vormgegeven.

Leerkrachten en directie zien leerlingen en ouders. Leerlingen leren dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor het Veilige klimaat, het samenwerken en het Groeien. De leerkrachten en directie zijn daarbij helpend, sturend en ondersteunend. Er is een rijk onderwijsaanbod zodat leerlingen op hun eigen ontwikkelniveau aangesproken worden. Wij maken verbinding tussen de verschillende vakken zodat de leerlingen op een betekenisvolle manier kunnen leren, aansluitend bij de maatschappij van nu.

Boekenmarkt

Boekenmarkt

We hebben tijdens de kinderboekenweek weer een gezellige boekenmarkt gehouden. Veel kinderen hadden hun boekenkast thuis opgeruimd en boeken die ze niet meer wilden bewaren ingeleverd op school. Hierdoor konden andere kinderen weer leuke boeken voor weinig geld uitzoeken en in hun boekenkast thuis neerzetten! Hiermee hebben we 125 euro opgehaald en daar gaan we weer boeken voor in onze klassen voor aanschaffen. Namens alle leerlingen dank daarvoor!

Bekijk de foto's
Feestelijke opening schooljaar 2017 - 2018

Feestelijke opening schooljaar 2017 - 2018

Afgelopen vrijdag zijn we dit schooljaar officieel gestart. En wat was het gezellig! Onder begeleiding van een gezellig muziekje is iedereen actief bezig geweest. Zo werd er onder andere gesprongen op het luchtkussen, werden er kikkers gelanceerd en ‘koeienvlaaien’ geworpen! Natuurlijk ontbraken de lekkere hapjes en de poffertjeskraam niet. Gelukkig scheen het zonnetje erbij zodat wij terug kunnen kijken op een stralende en feestelijke opening!
Wij willen iedereen hier dan ook hartelijk voor bedanken!

Bekijk de foto's