Vreedzame school

De Vreedzame School is een programma dat ernaar streeft om de school een veilige plek te laten zijn.  Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat.  Met het programma van de Vreedzame school leren kinderen en leerkrachten hoe je beter met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen goed zijn: een win-win situatie. 

De Vreedzame School is een programma voor de gehele basisschool periode. Elk schooljaar worden er diverse thema's aangeboden in de vorm van verschillende activiteiten.  Onderstaande thema's komen in de groepen aan bod:
• onze klas
• conflicten
• communicatie
• gevoelens
• mediatie
• anders en toch samen

Doelen van De Vreedzame School
Het programma streeft naar veranderingen in de schoolcultuur:
• grotere verantwoordelijkheid van kinderen
• meer betrokkenheid bij elkaar
• blijvend werken aan een veilige sfeer

Professionele houding bij leerkrachten door:
• bewust bouwen aan een groepsklimaat
• onderzoeken eigen houding en vaardigheden
• openheid, bereidheid tot gelijkwaardige interactie
• instructie en klassenmanagement onderling op elkaar afstemmen

Veranderend gedrag bij kinderen door:
• sociale en emotionele vaardigheden vergroten
• vaardigheid in conflicthantering aanleren en trainen

Schoolafspraken
SVG web