Onze missie

Drie waarden spelen in onze missie een belangrijke rol, Samen Veilig Groeien.

Samen
Op de Trompetvogel staat het team samen met ouders voor de taak om een school te zijn waarin leerlingen in gezamenlijkheid kunnen groeien tot aardige, vaardige en betrokken burgers van de toekomst. Onze leerlingen ontwikkelen en groeien op de Trompetvogel op cognitief en sociaal emotioneel gebied. We creeren met elkaar een sfeer van Samen Veilig Groeien geinspireerd door de Christelijke waarden en normen en de pedagogische uitgangspunten van de Vreedzame School. Het team ziet, kent en herkent haar leerlingen en ouders. Samen vormen we een gemeenschap. In deze gemeenschap leren we elkaar om samen verantwoordelijkheid te nemen en te geven. We helpen elkaar en sturen en steunen waar nodig. Samen een school zijn is de basis van onze visie op leren. Leren doe je niet alleen, dat doe je samen.

Veilig
Onderwijs geven is de kern van ons werk. We richten ons op de optimale ontwikkeling van elk kind. Veiligheid vinden we dan ook een belangrijke basisbehoefte om te ontwikkelen en groeien als mens. Door de lessen vanuit de aanpak van de Vreedzame school, besteden we op gerichte wijze aandacht aan een positief en veilig waarin kinderen, leerkrachten, ondersteuners en ouders zich kunnen bewegen.

Groeien
Leerlingen brengen het grootste deel van de dag door in een groep van dezelfde leeftijd. In de groep hebben we aandacht voor verschillende pedagogische-en didactische situaties, waarin elke leerling zich naar aanleg kan ontwikkelen. We volgen iedere leerling nauwgezet via kindgesprekken, we stellen doelen op en evalueren samen met de leerling.

 

Samengevat:

  • We leren ze verantwoordelijkheid te geven en nemen voor zichzelf en elkaar
  • We helpen ze in hun ontwikkeling tot zelfstandige mensen
  • We stimuleren ze om betrokken burgers te worden van de toekomstige maatschappij