Oudercommissie (OC)

De oudercommissie (OC) is een groep enthousiaste ouders van de Trompetvogel. Deze ouders houden zich onder andere bezig met het (mede) organiseren van activiteiten op school zoals bijvoorbeeld: de startavond, het sinterklaas- en kerstfeest, paasfeest en andere activiteiten.
Daarnaast beheert de OC de jaarlijkse ouderbijdrage.

De OC bestaat uit ouders en twee personeelsleden. Er wordt ongeveer 5 keer per schooljaar vergaderd waarin de komende activiteiten worden doorgenomen. Ook heeft de OC een eigen postvakje in de lerarenkamer.


De OC van de Trompetvogel 2018-2019:
Team:
Ellen Emons (groep 1/2B)

Voorzitter:
Mirjam van Mourik
Kees Gerritsen
Bep van der Gun
Brenda Ruder