Bewegingsonderwijs

In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt gespeeld op het schoolplein en in het speellokaal. Leerlingen van  groep 3 t/m groep 8 krijgen bewegingsonderwijs in de gymzaal naast onze school door een vakdocent bewegingsonderwijs. Groep 1 en 2 krijgen 1x in de week gym van de gymdocent in het eigen speellokaal. Alle leerlingen hebben voor de veiligheid stevige sport schoenen en gymkleding aan. Als leerlingen geen gymspullen bij zich hebben is er op school reserve kleding aanwezig, zodat er altijd meegedaan kan worden aan de lessen. Als uw kind niet mee kan doen om medische reden geeft u dat door aan de eigen leerkracht.

Bewegen is belangrijk voor de totale ontwikkeling van het kind. Juist in de basisschoolperiode is het kind gevoelig voor het aanleren van allerlei vaardigheden. Wij proberen dan ook in deze periode een basis te leggen voor het “bewegingsgedrag” in de toekomst. Belangrijk is daarbij niet alleen het bevorderen van de motorische vaardigheden, maar ook het bevorderen van “sportief” gedrag. In de lessen wordt aandacht besteed aan turnen, spel, bewegen, muziek en atletiek. Leerkrachten zijn zich bewust van de beweeg behoefte van kinderen en passen naast de reguliere gymlessen hun lesdoelen daarop aan en zoeken de ruimte op om lesdoelen bewegend te bereiken.