MR 

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan in het bepalen van het beleid op scholen. Een MR is de schakel tussen school en bestuur. Er is een toezichthoudende taak m.b.t. zaken die betrekking hebben op de school en een adviserende en/of instemminggevende taak m.b.t. voorgenomen besluiten van het bestuur.

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) moet elke school een MR hebben. De MR heeft punten waarbij zij instemmingsrecht heeft en punten waarbij zij adviesrecht heeft. Tevens heeft de MR het recht om ongevraagd advies te geven. Al deze  bevoegdheden zijn geregeld in het MR- reglement.

De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar, maar wij horen het graag vooraf als u aanwezig wilt zijn. U bent in elk geval van harte welkom! 

De MR kunt u bereiken op het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

De MR van de Trompetvogel 2019-2020:

Oudergeleding:
Voorzitter: Ingrid Dusamos
Sandra van Dijk 
Kees Gerritsen

Personeelsgeleding:
Ilse Wessel
Ruchama van Brunsveld