U bent hier:  Home  >  Waar staan we voor?

Waar staan we voor?

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met daarin veel aandacht voor differentiatie in instructie en verwerking. Kinderen brengen het grootste deel van de dag door in een groep met kinderen van dezelfde leeftijd. Binnen dit systeem zoeken we naar werkvormen, waarin elke leerling zich naar aanleg kan ontwikkelen. Zelfstandig werken is hierbij zeer belangrijk en de opbouw hiervan loopt dan ook als een rode draad door de school. In de kleutergroepen wordt gewerkt met planborden en in midden- en bovenbouw spelen dag- en weektaken een belangrijke rol. Kinderen leren om te gaan met meer verantwoordelijkheid en het maken van keuzes. Ze leren hiermee ook te reflecteren op hun eigen werkhouding. De eigen verantwoordelijkheid van kinderen wordt mede bevorderd door de lessen Vreedzame school.

Veiligheid
Lesgeven is de kern van ons werk, maar daarnaast richten we ons op de optimale ontwikkeling van elk individueel kind. Daarom is het belangrijk dat onze school niet alleen een fijne, maar ook een veilige school is. Er is aandacht voor de veiligheid van het gebouw, de speeltoestellen, de leermaterialen en het verkeer rond de school.